Algemene voorwaarden van Ballonnenfantasie en / of Clown Peter:

1. De afgesproken datum wordt, na schriftelijke bevestiging van ons, voor U gereserveerd en staat daarna vast.

2. Betalingen dienen vooraf of direct à contant of via PIN te geschieden, tenzij anders is overeen gekomen.

3. Eventuele annulering dient uiterlijk 7 dagen voor overeengekomen datum te geschieden, daarna wordt 40% van het totaalbedrag van de nota in rekening gebracht.

4. Bij annulering, waar kosten aan verbonden zitten, wordt er per e-mail een factuur verstuurd. Het gefactureerde bedrag moet binnen 7 dagen op onze rekening staan.

5. Indien geannuleerd wordt wegens dringende onvoorziene omstandigheden uwerzijds, behoud ik, Peter Elzinga van Ballonnenfantasie, het recht voor een beoordeling te maken of annuleringskosten al dan niet van toepassing zullen zijn.

6. Bij het plaatsen van ballondecoraties wordt in sommige gevallen borg berekend.

7. Alle materialen die wij gebruiken voor het plaatsen van decoraties zijn en blijven eigendom van Ballonnenfantasie. Bij vermissing van deze materialen worden de kosten bij u in rekening gebracht.

8. Ballonnenfantasie en / of Clown Peter behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen te weigeren.

9. Ballonnenfantasie en / of Clown Peter behoudt zich het recht voor ten alle tijden te kunnen annuleren. Indien gewenst zal er geprobeerd worden te zorgen voor een vervanger. Dit zal echter helaas niet altijd mogelijk zijn.

10. Ballonnenfantasie en / of Clown Peter kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade van derden.